Checkin :
Checkout :
Adult(s) :
Child :
Discount Code :

ขั้นตอนการชำระเงิน

เมื่อท่านได้ทำการจองห้องพักเสร็จสิ้น กรุณาโอนเงินมัดจำ 50% ของค่าห้องภายใน 24 ชม. แบบจองเป็นหมู่คณะ เป็นหลังภายใน 3 วัน หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อพนักงานได้ตามเวลาทำการ

รายละเอียดการโอนเงิน

  • ธนาคาร: กรุงศรีอยุธยา
  • สาขา: พัทยากลาง
  • ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
  • เลขบัญชี: 1741547946
  • ชื่อบัญชี: VICHAEN